Od 18 lat wspieramy utalentowanych uczniów i studentów z całej Polski. Fundujemy stypendia finansowe, organizujemy wakacyjne spotkania i warsztaty, pomogamy na bieżąco w problemach pojawiających się na edukacyjnej drodze. Utrzymujemy stały kontakt ze wszystkimi stypendystami i absolwentami, a oni stanowią silną grupę przyjaciół, ludzi o różnych pajsach i talentach, którzy wiedzą, że mogą zawsze liczyć na swoją pomoc i radę.

Od 18 lat wspieramy utalentowanych uczniów i studentów z całej Polski. Fundujemy stypendia finansowe,
organizujemy wakacyjne spotkania i warsztaty, na bieżąco pomagamy w problemach pojawiających się na edukacyjnej drodze. 
Utrzymujemy stały kontakt ze wszystkimi stypendystami i absolwentami, a oni stanowią silną grupę przyjaciół, ludzi o różnych pasjach i talnetach, którzy wiedzą, że zawsze mogą liczyć na swoją pomoc.

Stypendia

To podstawowa forma wsparcia jaką oferuje Fundacja. Co roku otrzymuje je ok. 50 osób z całej Polski,
najczęściej z małych miast i wsi. Comiesięczna pomoc w wysokości od 400 do 1500 zł umożliwia
rozwój, bez zważania na problemy, z którymi zmagają się młodzi ludzie w toku swojej edukacji. Stałe
wsparcie pozwala podjąć decyzję o studiach w dużym ośrodku akademickim w Polsce lub za granicą,
pokrycie opłat za udział w obozach naukowych, konferencjach, zakup materiałów naukowych.

To podstawowa forma wsparcia jaką
oferuje Fundacja. Co roku otrzymuje je ok. 50 osób z całej Polski, najczęściej  z małych miast i wsi. Comiesięczna pomoc w wysokości od 400 do 1500 zł
umożliwia rozwój, bez zważania na problemy, z którymi zmagają się młodzi ludzie w toku swojej edukacji. Stałe wsparcie pozwala podjąć decyzję
o studiach w dużym ośrodku akademickim w Polsce lub za granicą, pokrycie opłat za udział w obozach naukowych, konferencjach, zakup materiałów naukowych.


Wakacyjne spotkania

Wakacyjne spotkania, warsztaty i szkolenia pozwalają na pracę w multidyscyplinarnych zespołach, tworzenie przekrojowych projektów, przepływ wiedzy i doświadczenia. Wsparcie ze strony doświadczonych trenerów pozwala stypendystom zdobyć kompetencje, których nie dają szkoły i uczelnie.

Wakacyjne spotkania, warsztaty i szkolenia pozwalają na pracę w multidyscyplinarnych zespołach, tworzenie przekrojowych projektów, przepływ wiedzy i doświadczenia. Wsparcie ze strony doświadczonych trenerów pozwala stypendystom zdobyć kompetencje, których nie dają szkoły i uczelnie.


Budowanie sieci kontaktów

Stypendyści i absolwenci Talentów to grupa osób o bardzo szerokich zainteresowaniach i różnych pasjach. Uczą się  i pracują w Polsce oraz za granicą. Udział w programie pozwala im nawiązać
kontakty z ludźmi, którzy doskonalą się w różnorodnych dziedzinach. Często rodzą się przyjaźnie
na całe życie.

Stypendyści i absolwenci Talentów to grupa osób o bardzo szerokich zainteresowaniach i różnych pasjach. Uczą się  i pracują w Polsce oraz za granicą. Udział w programie pozwala im nawiązać kontakty z ludźmi, którzy doskonalą się w różnorodnych dziedzinach. Często rodzą się przyjaźnie na całe życie.


Spotkania z mentorami

Spotkania z mentorami i inspirującymi osobowościami pozwalają nabrać dystansu i poznać różne punkty widzenia. W toku edukacji stypendyści mają szansę nauczyć się sztuki argumentacji od najlepszych, poszerzyć horyzonty i dyskutować swoje pomysły ze specjalistami reprezentującymi różne dziedziny.

Spotkania z inspirującymi osobowościami pozwalają nabrać dystansu i poznać różne punkty widzenia. W toku edukacji stypendyści mają szansę nauczyć się sztuki argumentacji od najlepszych, poszerzyć horyzonty i dyskutować swoje pomysły ze specjalistami reprezentującymi różne dziedziny.


Absolwenci dla stypendystów

Absolwenci, którzy skorzystali z pomocy Fundacji, często już w trakcie swojej pierwszej pracy
zawodowej postanawiają wspomóc aktualnych stypendystów - prowadzą warsztaty, dzielą się swoim doświadczeniem oraz nierzadko sami fundują stypendia. Dla nas jest to ważne potwierdzenie tego,
że nasza praca ma sens.

Absolwenci, którzy skorzystali z pomocy Fundacji, często już w trakcie swojej pierwszej pracy zawodowej postanawiają wspomóc aktualnych stypendystów - prowadzą warsztaty, dzielą się swoim doświadczeniem oraz nierzadko sami fundują stypendia. Dla nas jest to ważne potwierdzenie tego, że nasza praca ma sens.


Program coachingowy wspierający stypendystów i absolwentów

Realizowany przez nas program coachingowy angażuje grupę trenerów z całej
Polski. W ramach indywidualnych spotkań oferują pomoc tym, którzy w trakcie rozwoju swojej kariery potrzebują wsparcia i doradztwa.

Realizowany przez nas program
coachingowy angażuje grupę trenerów
z całej Polski. W ramach indywidualnych
spotkań oferują pomoc tym, którzy
w trakcie rozwoju swojej kariery
potrzebują wsparcia i doradztwa.


Sprawozdania z działalności

Każda wpłata Fundatora oznacza pomoc dla konkretnej osoby. Fundacja jest transparentna
w swoich działaniach. Co roku publikowane jest finansowe sprawozdanie - pełna dokumentacja tego,
w jaki sposób zostały rozdysponowane powierzone fundacji środki. Dostępne sprawozdania za minione lata: 2020 I 2019 I 2018 | 2017 | 20162015 | 2014 | 2013 | 2012

Każda wpłata Fundatora oznacza pomoc dla konkretnej osoby. Fundacja jest transparentna w swoich działaniach. Co roku publikowane jest finansowe sprawozdanie - pełna dokumentacją tego, w jaki sposób zostały rozdysponowane powierzone Fundacji środki. Dostępne sprawozdania za minione lata:2020201820172016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012.


Wspierają nas:

Dołącz do nas

Mentor

"Warto wspierać tych co mają skrzydła,
po to by mogli polecieć wysoko".

Piotr Voelkel

Mentor

"Młodość, entuzjazm, ciekawość świata,
niezgoda, marzenia, ambicje i TALENTY
zmieniają świat".

Krystyna Janda

Mentor

Jeżeli wiedza zmienia ludzi, a ludzie
zmieniają świat, to wiedza zmienia świat.

Paweł Potoroczyn