Stypendia Talentów są istotnym wsparciem dla najzdolniejszych młodych ludzi. 100% wpłaconej kwoty przeznaczone jest na stypendium finansowe dla konkretnej osoby. Działalność Fundacji jest całkowicie transparentna - co roku publikujemy sprawozdanie z informacją, w jaki sposób rozdysponowaliśmy powierzone nam środki.


01. Podaj wysokość wpłaty


02. Podaj dane

*pola obowiązkowe

03. Potwierdź

 

Jeśli chcesz by Twoje wsparcie było widoczne na stronie, skontaktuj się z koordynatorem Funduszu Stypendialnego Talenty.

 

Można też dokonać bezpośredniej wpłaty na konto nr: 96 1090 1476 0000 0001 1684 3212
Tytuł wpłaty: Darowizna na Fundusz Stypendialny Talenty
Fundacja Pro Akademika, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa